Tarihimiz

cadirdan21999 Marmara Depremi, Türkiye’de sivil toplum dayanışmasında bir sıçrama noktası olmuştu. Pek çok sivil inisiyatif oluşmuş ve kamu kurumlarının boşluğunu doldurmuştu. Bu guruplardan bazıları yollarına devam etmişlerdi. Kadav’da o gruplardan biridir. Kendilerine “Kadınlarla Dayanışma Grubu” adını veren kadınların İstanbul’da kurduğu KADAV, afet bölgesinde toplumsal cinsiyete duyarlı dayanışmaya odaklanmıştı.

Cinsiyet ayrımcılığının baskısı altında afet öncesinde de sosyalleşme olanaklarından yoksun, rollerinin yüküyle tek başlarına baş etmeye çalışan, istihdam dışında bırakılan kadınlar, afetin ağırlaştırdığı koşullarda dayanışma hissetmeye daha fazla ihtiyaç duyuyordu. Kadınlarla Dayanışma Grubu, ilk adım olarak kadın çadırları kurmuştu. Eylül 1999`da Gölcük ve Kasım 1999’da Düzce’de kurdukları, “Kadın Çadırları”nda, sosyal ve psikolojik destek, rehabilitasyon amaçlı ve gelir getirici üretim faaliyetleri, çocuklara yönelik özel çalışmalar ve benzeri programlar uyguladı. Bu çalışmalar, Mayıs 2000’de Gölcük-Şirinköy prefabrik bölgesinde kurulan, Mum ve Ev Tekstili Atölyeleriyle devam etti. Atölyelerde ilk kez üretime katılan kadınlar kısa sürede ürünlerin kalitesini geliştirip tasarımları çeşitlendirdiler. Ürünlerini fuarlarda sergilediler, büyük marketlerde satışa sundular. Ekim 2001’de, atölyelerdeki 36 kadın, “Fiskos Kadınlar Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi”ni kurarak çalışmalarına devam etti. Kadav’ın, pazarlama ve üretim faaliyetine desteğini sürdürmesine karşın rekabet koşulları ile baş edemeyen kooperatif, 2004 yılında faaliyetine son verdi.

Yeni Adım Kadın Eğitim ve Kültür Sitesi

yeniadim2Grup, dayanışma çalışmalarının uzun vadeli amaçlar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelenin öne çıkması ile birlikte, oluşumu yasal statüye kavuşturma ihtiyacı duyarak, 2001 yılında Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nı (KADAV) kurdu.

KADAV, Afet sonrasında sağlanan uluslararası maddi kaynaklar ile kadınlar için çok amaçlı bir kültür sitesi inşa etmeyi planladı. 18 Ağustos 2002’de Kocaeli-Köseköy’de (Şimdi KARTEPE olarak geçmektedir) “Yeni Adım Kadın Eğitim ve Kültür Sitesi”nin temellerini attı. Mimar Memik Yapıcı ve Mücella Yapıcı’nın bizzat ve gönülden katkıları ile inşa edilen bu kadın dostu, çevreyle uyumlu, depreme dayanıklı eğitim-kültür sitesi, 2004 yılında hizmete açıldı. 2010 yılına kadar sitede, bir yandan bilgisayar, kuaförlük, muhasebe ve benzeri meslek kursları, yaratıcılık ve sanatsal üretim kursları, istihdama katılım danışmanlığı destekleri sunulurken bir yandan da bugünde devam eden Kadına Yönelik Şiddetle mücadelenin çeşitli başlıklarında destekler sağladı.

2008 yılında yürüttüğü bir program ile Kocaeli ili ve çevre illere bağlı altı bölgede kadınlara yönelik ekonomik ve sosyal güçlenme odaklı grup çalışmaları sürdürülerek, bölgesel kadın yapıları oluşturmak ve bölgedeki kadınların çeşitli eğitim programlarına katılmasını sağladı. Hindistan’daki Kadın Hareketi’nin önemli temsilcileri ile yapılan karşılıklı ziyaret sonucunda atölyeler gerçekleştirildi. Programa katılan Kamla Bashin’in üç kitabını Türkçeye kazandırdı. (kitapların yenilenen Türkçe-Kürtçe basımı için tıklayınız.)

KADAV, Kocaeli bölgesinde, afet dayanışmasından başlayıp, bilinen anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar yaparken bir yandan da, kadın hareketinin bir bileşeni olarak Türkiye çapında düzenlenen kadın hakları ile ilgili kampanyalara dahil oldu. Şiddeti önlemeye yönelik koruma yönetmelikleri, Medeni Yasa ve Türk Ceza Kanunlarının hazırlanması sırasında kadınların lehine maddelerin yer alması amacıyla örgütlenen kampanyalar gibi çalışmalara destek verdi. Bölgedeki çalışması istihdam, kadına yönelik şiddet ağırlıklı hem hizmet hem politika odaklı olarak 2010 yılı sonlarına kadar devam etti.

Yerelden “her yere” yolculuk devam ediyor…

cadirdancimmeKocaeli merkezine yarım saat mesafede, Köseköy (Kartepe) beldesinde bulunan Yeni Adım Sitesi, bulunduğu beldenin kadın nüfusunun çok üzerinde kapasitede (1650 m2) inşa edilmişti. Kocaeli ve yakın il ve ilçelerin tamamını kapsamak üzere düşünülmüştü. KADAV, bölgede gelişen tüm toplumsal cinsiyet çalışmalarında çok aktif, belirleyici hatta kurucu aktör olmasına karşın, sitenin özellikle yerel algıda merkeze uzak görülmesi nedeniyle kapasitesine uygun kullanmakta güçlüklerle karşılaştı. Ayrıca, Kartepe beldesindeki yerel yönetimle başlangıçta kurulan işbirliği, değişen yerel yönetimin tercihi ile kesintiye uğramıştı. Bu nedenlerle KADAV’lı kadınlar, sitenin ortak kullanılması fikrini tartışmaya açtı. Yaklaşık 2 yıllık bir zaman diliminde bir yandan mevcut faaliyetler devam ederken diğer yandan, kadın hareketi ve yereldeki kuruluşlarla feminist politika bağlamında ortak program yapma olasılıkları değerlendirildi. Ancak somut bir ortak faaliyet koşulları oluşmadı. Sonuç olarak, 2010 yılında, siteyi bir özel eğitim kuruluşuna kiralayarak, elde edilen gelirle İstanbul’da devam etmekte olan politik faaliyetlerin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi kararı oluştu.

2001 de İstanbul’da Kurulduğu gün itibariyle KADAV, Türkiye Kadın Hareketinin kadına yönelik şiddet ve cinsiyet temelli eşitsizliğe karşı yürüttüğü ortak mücadeleye katılıyor, şiddetten kurtulmak üzere KADAV’a başvuran kadınlara destek sağlıyor ve kadın emeği ve istihdamı alanında farklı düzlemlerde faaliyetler yürütüyor. 2011 itibariyle ise,  bu başlıklara ek olarak çoklu ayrımcılığa maruz kalan mahpus kadınlar ve göçmen kadınlarla dayanışma örgütlemeye çalışıyor. Ayrıca, çeşitli alanlarda, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı örgütlenme desteği, eğitim ve araştırma çalışmaları yapıyor.