Programlarımız

icoKadınlarla Dayanışma Vakfı, toplumsal cinsiyet odaklı afet dayanışması pratiğinden doğmuştur. (Daha fazla bilgi için) Bu dayanışma pratiği kısa zamanda, KADAV’ın, bir kadın örgütü olarak yoluna devam etmesinin önünü açmıştır.  Sağlanan psiko-sosyal destek daha ilk günden erkek şiddeti ile mücadeleyi de içermiş, 2001 yılında resmi olarak İstanbul’da kurulduğunda, Türkiye kadın hareketinin bir parçası olarak, hareketin o yıllarda sürdürdüğü cinsiyet eşitliği mücadelesine de katılmıştır. Bölgedeki danışma merkezi hizmeti ve diğer faaliyetlerini 2010 yılına kadar sürdüren KADAV, 5 yıldan beridir mevcut birikiminin devamı olarak şu faaliyetleri sürdürmektedir.

  • Kadına yönelik şiddet, ev-içi şiddetle mücadele ve danışmanlık desteği

Bağımsız kadın hareketinin sürdürdüğü ortak politik mücadeleye katılımın yanı sıra, şiddetten kurtulmak üzere başvuran kadınlara danışmanlık desteği vermektedir.

  • Göçmen kadınlara yönelik cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıkla mücadele

Yerinden edilmeyi bir afet olarak tanımlayan Kadav, Göçmen kadınlara cinsel şiddetin önem hiyerarşisi içinde yer bulamaması, görünmezliği ve politikasızlık sorunları nedeniyle bu alana yönelmiştir. Cinsiyetlerine ek olarak, göçmenlik durumu nedeniyle şiddetin bütün biçimlerine maruz kalan, korunmasız bırakılan göçmen kadınların sorunlarının görünürlüğü için çalışmalar yapmaktadır, kadınlara danışmanlık desteği ve Suriyeli göçmenlerin yoğun yaşadıkları bölgelerden biri olan Küçük Çekmecede yerinde destek çalışmaları yapmaktadır.

  • Kadın ve LGBTİ mahpuslarla dayanışma çalışmaları

Hapislik deneyimi yaşamış/yaşamakta olan, hapishane içinde ve dışında cinsiyetleri üzerinden de cezalandırılan mahpuslarla çeşitli konularda dayanışma örgütlemekte ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

  • Kadın Emeği ve İstihdamı

2007 yılından bu yana, kurulmasına öncülük ettiği Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformunun sekretaryasını sürdürmektedir. Platform üyesi örgütlerle birlikte, istihdam politikalarına cinsiyet eşitliği açısından politik ve stratejik müdahale amacıyla araştırma, eğitim, kampanya yürütme ve bunun gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir. (Daha fazla bilgi için)