Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Unutturulmak İstenen Boyutu:
Kadın Yoksulluğu

Bu yıl pandemininde eklenmesiyle birlikte katlanarak artan ekonomik buhranın kadınların hayatlarına olumsuz etkileri, dünyada hak mücadelesi içinde yer alan kişi ve kurumların raporları ve çeşitli açıklamalarının ana konusu oldu. Özellikle 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar devam eden 16 gün eylem süresince, şiddetin en yaygın biçimlerinden biri, cinsiyete dayalı iş bölümü ve ev içi ücretsiz emek üzerinden kadınların hayatlarının ve emeğinin değersizleştirilmesi sıklıkla irdelendi.
Türkiye’de ise, kadınların elinden en temel insan hakkı olan yaşam hakkının alınmasında fırsat buldukça ekonomik şiddet ve kad…
Devamını oku