cadirdan2Adında “dayanışma” sözcüğü geçen pek çok kadın örgütünden biri Kadav. Ancak belki de hiçbiri kurulurken Kadav kadar bu sözcüğe “mecbur” değildi. Çünkü Kadav fiilen bir dayanışma pratiğinden doğdu. Önce dayanışmanın kendisi yaşandı, sonra adı kondu.
(Bkz. Afet dayanışmasından bir kadın örgütüne yolculuk.)

99 Marmara afetinin ardından, kimlik, politik duruş vs. hiçbir ön koşul düşünmeksizin kadın ve çocuklarla dayanışmaya koşan kadınlar kurmuştu Kadav’ı. Çok azı halen Kadav’la ilişkisini sürdürüyor. Metinlerimizde “bir gurup İstanbullu kadın” diye özetleyegeldiğimiz bu kadınların elbette adları, izdüşümleri var. Ama adlarını anmak istesek bile pek çoğuna ulaşıp izinlerini almamız mümkün değil. Çünkü, kimi şimdi yurtdışında yaşıyor, kimi İstanbul dışında, bazıları sıcak dayanışma günlerinin akabinde örgütlenmeye dahil olmayı tercih etmemişti, bazılarının kadav’la gönül ilişkisi devam ediyor, ama aktif gönüllü değiller, bazıları ise yollarını ayırdı. Listelerimize sayı bilmek için bakma gereğini hiç duymadık, ama tahminen on beş yıl boyunca, sonraki süreçlerde katılan kadınlarla birlikte yaklaşık yüz elli kadının az ya da çok, uzun ya da kısa süre katkıları, emekleri ile bugünlere taşındı Kadav. Her birinin kıymetli, değerli emekleri ile bazen dolup taştı; bazen aktif beş-altı kadın kaldı, ama gündemi hiç bir zaman boş kalmadı. Hedefleri ile birlikte doğmuştu ve ilk günlerinden itibaren gündemindeki her hedef yeni hedefler üreterek sonuçlandı.

Bugün Kadav’la aktif gönüllü ilişkisi devam eden kadınlar dopdolu bir gündemle bir arada; örgütlü mücadeleye duyulan güvenle, her türlü tahakküm ve iktidar ilişkisine feminist gözlükle bakmak dışında bir birleştirici faktöre ihtiyaç duymaksızın birlikte. Bugün, belki de on beş sene önceki acil dayanışma gerektiren koşulların zamana yayılan halinin içinden geçiyoruz. Yaşadığımız zamanın, coğrafyanın ve özellikle ülkenin özel koşullarının, yabancılaştırıcı, yalnızlaştırıcı, duygu ve düşünsel dünyamızı parçalayıcı baskısına karşı “mücadeleye devam” gücünü, bilinçle, sabırla örülen gerçek dayanışmanın dönüştürücü sonuçlarına tanıklıklardan alarak birlikte..

birlikte çoğaltma dileklerimiz ve sevgilerimizle,

24 Haziran 2014


Kadav'a şu iletişim bilgileri ve adresten ulaşabilirsiniz.
Kamer Hatun Mahallesi, Hamalbaşı Caddesi, No:22 Kat:6 Daire:13
Beyoğlu-İstanbul-Türkiye

Ofis Tel/Faks: 0212-251 58 50
e-posta: kadinlarladayanisma@gmail.com
e-posta 2: info@kadav.org.tr

Harita için tıklayın

Sitede kullandığımız fotoğraflar için Silva Bingaz, Nilgün Yurdalan ve NAR PHOTOS'a teşekkür ederiz.