KADIN ÖRGÜTLERİNDEN Açıklama: Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz!

Çocukların tecavüzcülerle, istismarcılarla evlendirilmelerine ilişkin AKP’nin TCK 103. Madde Yeni Düzenleme Önerisi ve Geçmişe Dönük Af Önergesi derhal geri çekilmelidir!

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN ÇAĞRI: Çocukların tecavüzcülerle, istismarcılarla evlendirilmelerine ilişkin AKP önergesi derhal geri çekilmelidir!

Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz!

Çocukların tecavüzcülerle, istismarcılarla evlendirilmelerine ilişkin AKP’nin TCK 103. Madde Yeni Düzenleme Önerisi ve Geçmişe Dönük Af Önergesi derhal geri çekilmelidir!

17 Kasım 2016 Perşembe gecesi, TBMM Genel Kurulu’na AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu tarafından son dakikada bir önerge sunuldu. Önerge 16 Kasım 2016 tarihine kadar çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında failin mağdurla evlenmesi durumunda cezanın önce askıya alınması, zamanaşımından sonra da affedilmesini öngörüyor.

Bu önergeye ek olarak iktidar partisi, kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen şu anda TBMM’de tartışılan TCK madde 103’ün düzenlemesi ile de cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek istiyor. 103. maddenin bu haliyle yasalaşması, şu anda görülmekte olan cinsel istismara ilişkin ceza davalarında yargılanan ve bundan sonra meydana gelecek istismar vakalarında yargılanacak olan çok sayıda istismarcının “çocuğun rızası vardı” diyerek cezadan kurtulması anlamına geliyor. TCK madde 103’te yapılan değişikliklerle ve 17 Kasım gecesi sunulan önerge ile hem geriye hem ileriye dönük düzenlemeler yapılıyor:

Cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesi anlamına gelecek 103. madde değişikliği, süren ceza davalarındaki ve bundan sonra gerçekleşecek istismarlardaki failleri korumaya hizmet ediyor.

17 Kasım gecesi sunulan önerge cinsel istismar faillerine geriye dönük ceza affı getiriliyor. Önerge geçmiş cinsel suçları aklayarak, çocuk istismarcılarını affetmeyi hedefliyor.

Bundan böyle Türkiye’de kız çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının “yasal zemini” hazırlanıyor.

Son dakikada oldubittiye getirilerek verilen ve AKP oyları ile kabul edilen bu af önergesi ile rıza yaşını 12’ye indirme sonucunu doğuracak 103. madde değişikliği, çocuk ve kadın haklarına, uluslararası yükümlülüklere aykırıdır, kabul edilemez. Türkiye’de, kadınların ve kız çocuklarının kazanılmış haklarına yönelik tehditler ve saldırılar artarak devam etmektedir. TCK 103. madde değişikliği ve eki olan AKP milletvekillerinin oybirliğiyle kabul ettiği önerge, bu saldırıların en tehlikelilerindendir ve her an kanunlaşabilir. Bu değişikliğin ve önergenin kabul edilmesi, 2004 yılında TCK Reformu sürecinde TCK Kadın Platformu tarafından değiştirilmesi talep edilen ve kadın örgütlerinin verdiği mücadele ile değiştirilen “mağdurun tecavüzcü ile evlendirilmesi durumunda failin affedilmesi’’ maddesinin geri gelmesi demektir. Bu ise kadın ve kız çocuklarının kazanılmış yasal haklarında büyük bir geriye gidiştir!

Tüm dünya çocukların cinsel istismarı ile mücadele ederken, çocuk yaşta zorla evlendirmeler yasaklanırken hatta asgari evlilik yaşı yükseltilirken, Türkiye’deki bu geriye gidiş son derece vahimdir. Cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek isteyenler de, çocuk istismarı mahkûmlarına af önergesi verenler de, oylamada “Evet” diyenler de bu yanlışlarından derhal geri adım atmalıdır. Aksi takdirde onarılamaz sonuçlar doğuracak bir adım atmış olacaklar, çocuk ve kadın haklarını Meclis eliyle gasp etmenin yolunu açacaklardır.

Bu vahim yanlıştan dönülmesi için başta tüm kadınları, TBMM’deki tüm siyasi partileri, basın ve medya kuruluşlarını ve duyarlı tüm kamuoyunu;

Kadın ve çocukların mevcut yasal haklarını korumak için verilen mücadeleye destek olmaya,

Önergenin geri çekilmesine ve 103. maddenin, kadın ve çocuk hakları örgütleriyle birlikte, çocukları mağdur etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesine,

Torba yasanın tümünün oylanacağı TBMM oturumu öncesinde TCK 103. maddenin bu torbadan çıkartılması için sesimize ses vermeye

ÇAĞIRIYORUZ!

 

17+ Alevi Kadınlar

Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi

Aka-Der Kadın Faaliyeti

Akdam – Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği

Ankara Feminist Kolektif

Ankara Kadın Platformu

Antalya Feminist Kolektif

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye

Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

Bağımsız Kadın Derneği Mersin

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

BPS Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu

Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev)

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder

Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)

Disk Kadın Komisyonu

Engelli Kadın Derneği – Enkad

Erktolia

Eşitiz – Eşitlik İzleme Kadın Grubu

Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu

Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu

Eşit Yaşam Derneği

Filmmor Kadın Kooperatifi

Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu

Göztepe Dayanismasi L’animo Kadın Grubu

Günebakan  Kadın Derneği

Hevi LGBTİ Derneği

İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu

İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Ka-Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği

Ka-Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi

Kadav – Kadınlarla Dayanışma Vakfı

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

Kadın Dayanışma Vakfı

Kadın Emeği Derneği

Kadın Emeği Kolektifi

Kadın Özgürlük Meclisi

Kadın Partisi

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği

Kadın Koalisyonu

Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi

Kampüs Cadıları

Kayseri Kadın Dayanışma Derneği

KESK Kadın Meclisi

Keskesor  LGBT

Kırmızı Biber Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kocaeli Kadın Platformu

Koza Kadın Derneği

Lezbiyen Biseksüel Feministler

Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Çetele

Mor Dayanışma

Mor Pusula

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

Muğla Kadın Dayanışma Grubu

Özgür Genç Kadın

Pembe Hayat LGBTT Derneği

Samandağ Kadın Dayanışma Derneği

Sosyalist Kadın Meclisleri

SPOD – Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar

TCK 103 Kadın Çalışma Grubu

TMMOB İstanbul Kadın Komisyon

TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu

TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu

Türk Kadınlar Birliği

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği

Üniversiteli Kadın Kolektifi

Vakad’ın Emekçileri (Faaliyetleri durdurulan)

Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği

Yeni Demokrat Kadın

Yeryüzü Kadınları

Yeşil Feministler

Yoğurtçu Kadın Forumu

Published by