Göçmen Kadınlarla Dayanışmaya ait tüm yazılarımız

 

62

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği odaklı afet dayanışması pratiğinden doğan KADAV, ülkesindeki yoksulluk, savaş ve/veya cinsiyet temelli şiddet nedeniyle, büyük kitleler veya bireysel olarak başka ülkelere göç etmek zorunda kalmayı, “insan eylemleri ile ortaya çıkarılmış afet” olarak değerlendirmektedir. Uzun yıllar hem pratikte hem de politik düzeyde toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadeleye katılan KADAV, 2011 yılı itibariyle (Suriye’de savaş öncesinde) Türkiye’de yaşayan, göçmenlik statüleri ve kökenleri ne olursa olsun bütün kadın göçmenlere yönelik cinsiyet temelli şiddetle mücadelede dayanışma örgütlemeye çalışmaktadır.

Cinsiyete ek olarak, göçmenlik durumu nedeniyle şiddetin bütün biçimlerine maruz kalan, korumasız bırakılan göçmen kadınların sorunlarının görünürlüğü için lobicilik, destek için başvuranlara danışmanlık ve Suriyeli göçmenlerin yoğun yaşadıkları bölgelerden biri olan Küçük Çekmecede yerinde destek çalışmaları yapmaktadır.

KADAV alandaki faaliyetlerini, uluslararası insan hakları hukuku ve toplumsal cinsiyet eşitliği ortak değerleri çerçevesinIMG-20151217-WA0002de ağırlıklı olarak; Yerel düzlemde diğer örgütlerle ortak çalışmaları öncelemek, öz-örgütlenme ve yerel dayanışma grupları oluşmasına yol açmak, mevcut öz-örgütlenmelere destek olmak üzerine yoğunlaştırmaktadır.

Göçmenlerin bulundukları ülkeye entegrasyonu değil,  toplumların kaynaşma ve dayanışması yaklaşımını benimseyen KADAV’ın öncelediği çalışmalar şunlardır:

  • Yasal statüleri ne olursa olsun, Türkiye’de yaşayan kadın, çocuk ve LGBTİ göçmenlerin maruz bırakıldıkları cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıkla mücadele için lobicilik ve savunuculuk faaliyetleri yürütmek,
  • Göçmenlere yönelik destek çalışmaları yürüten insani yardım ve insan hakları örgütlerinin politika ve faaliyetlerini, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında etkilemek ve model oluşturacak çalışmaları hayata geçirmek,
  • Bağımsız kadın ve LGBTİ örgütlerinin diğer alanlarda birlikte mücadele amacıyla oluşturduğu ağlar ve platformlarda kadın, çocuk ve LGBTİ göçmenlerin sorunlarının savunuculuk faaliyetlerine yansımasına katkıda bulunmak,
  • Göçmen gruplarla sahadaki doğrudan destek çalışmalarında, kadınların kendi dayanışma gruplarını oluşturmalarına yol açacak yerel ve yerinde faaliyetleri hayata geçirmek.
  • Yerel yönetimlerin yerel eşitlik eylem planları ve sosyal hizmet çalışmalarını kadın, çocuk ve LGBTİ göçmenlerin sorunları temelinde etkilemek,
  • Göçmen Dayanışma ve Destek uygulamalarını toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından izlemek ve raporlamak,
  • Gelir getirici faaliyetler gerçekleştirmek üzere oluşan gruplara danışmanlık desteği sağlamak.