birOlalimToplumsal Cinsiyet eşitliği politikaları, Türkiye kadın hareketinin doksanlı yılların başından itibaren ortaya koyduğu kesintisiz mücadele sonucu hayata geçmiştir. KADAV kuruluşunun ilk yıllarından itibaren yürütülen ortak mücadelede aktif rol almış, Medeni Yasa, Türk Ceza Yasası, Sosyal Güvenlik Reformu gibi önemli çalışmalara destek sunmuştur. 2012 yılında, Ailenin korunması ve ev içi şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesinin imzalanması süreçlerine katılmıştır.

Kadav’lı kadınlar, bugün gelinen noktada pek çok kazanımın geriye alındığı ve alınmakta olduğu koşullarda bu dayanışmanın daha da güçlü bir şekilde devamının önemine inanmaktadır. Bu anlayışla, İstanbul sözleşmesi izleme platformu, Sığınaklar ve Danışma Merkezleri Kurultayı, Hapiste Kadın Ağı, Kadın cinayetlerine karşı acil önlem platformu, Sivil Toplum Afet Platformu gibi platformlarda ortaklaşa yürütülen mücadeleye aktif katılmakta ve katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra BM Kadının Statüsü Konseyi, Avrupa Kadın Lobisi gibi uluslararası platformlarla bağlantılı çalışmalarda yer almaktadır.

Bunların yanı sıra, Sınır tanımayan kadınlar (göçmen kadınlarla dayanışma,2012) ağı, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (2007) platformunun kurulmasına öncülük etmiş ve KEİG platformunun sekreteryasını sürdürmektedir.