Kampanya Hakkında

nokta

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) tarafından hazırlanan bu kampanya Dünya İnsani Zirvesi nedeniyle, Dünya insani yardım sistemini oluşturan paydaşların toplumsal cinsiyete duyarlı ve insani değerleri önceleyen politikalar geliştirmesi yönünde etki oluşturmak ve bu türden buluşmaların, kadın, insan ve yaşam hakkı savunucularının barış ve insani yardım süreçlerine etkin ve demokratik şekilde katılımının sağlandığı zeminler olmasının önemi hatırlatmak amacıyla düzenlenmiştir.

Dünya İnsani Zirvesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un çağrısı ile gündeme gelmiş, Ocak 2014 de hazırlık çalışmalarına başlanmıştı. Dünya insani yardım sisteminin artan silahlı çatışmalar ve doğal afetlerden etkilenen insanların ihtiyaçlarına müdahalede yetersiz kalması bu çağrının en önemli nedenini oluşturmaktadır.

Son bir yıl içinde silahlı çatışma kaynaklı krizlerden etkilenen insan sayısı 59,5 milyondur. Bu rakam her gün ortalama 42.500 kişinin yerinden edilmesi ve insani yardım almaya ihtiyaç duyması anlamına gelmektedir.  Toplamda her yıl 170 milyonun üzerinde insan silahlı çatışmalardan doğrudan etkilenmektedir. Son bir yıl içinde doğal afetler nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 19,3 milyon olup, evini terk etmeyen ancak etkilenerek insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısı 102 milyondur.

Bu rakamlarla ifade edilen durumun önemli bir bölümü bulunduğumuz coğrafyada ve hatta Türkiye’de yaşanmaktadır. Türkiye 2011 yılında başlayıp 2014 itibariyle hızla yükselen ve İkinci Dünya Savaşından bu yana yaşanan en büyük göç dalgası olduğu söylenen Suriye’den göçün hem yerleşenler hem de üçüncü ülkeye gitmek isteyenler bakımından odak noktasında bulunuyor. Bu nedenle, zirvede konuşulacak ya da konuşulmayacak her şey Türkiye’deki herkesi yakından ilgilendirmektedir.